בחירת פריטים
1
הזמנה
2
קופה
3
אישור
4

כרטיסי חבר

סינמטק
סינמטק

המנוי אישי ואינו ניתן להעברה. • תוקף המנוי שנה מיום הצטרפותך ו/או ממועד חידושו.

תעריף:
תאריך התחלה
יש ברשותך כרטיס חבר?
לחץ התחברות לחידוש כרטיס החבר שברשותך

הצטרף למעגל חברינו

קרא כאן אודות ההטבות המגיעות לחברים.